Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE WZID W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Lp.

Rodzaj zamierzenia

Termin realizacji

1.

Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia

4 maja 2018

2.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia

do 24 sierpnia 2018

3.

Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych do dalszej rekrutacji na studia

do 29 sierpnia 2018

4.

Rozmowy i kolokwium kwalifikacyjne z kandydatami na studia1

3–7 września 2018

5.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia

do 12 września 2018

1 Szczegółowa informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy i kolokwium kwalifikacyjnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej WZiD oraz przesłana drogą e-mailową do kandydatów dopuszczonych do dalszej rekrutacji na studia.

WAŻNE INFORMACJE

1. Zgodnie z uchwałą nr 21/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 20 marca 2018 r. na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 w Wydziale Zarządzanie i Dowodzenia na studiach trzeciego stopnia ustala się następującą liczbę miejsc: 15 osób.

2. Zgodnie z art. 195a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138, 398) w jednostce organizacyjnej uczelni (…) liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie może być mniejsza od liczby uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.

 

Pliki do pobrania:

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Ryszard BARTNIK
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Paulina ROSŁOŃ
Data wytworzenia informacji:
2017-05-04
Data ostatniej zmiany:
2018-04-23
Data dodania i edycji:
2017-05-09 20:32:02 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-05-09 20:34:08 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-05-09 20:42:56 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-05-09 20:45:22 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-06-26 12:59:04 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-07-11 09:25:14 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-08-30 13:32:39 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-09-14 11:24:55 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-09-14 13:43:28 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-09-14 13:46:38 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-09-14 13:47:29 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-09-14 14:10:34 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-09-15 09:40:37 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-09-18 10:50:30 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-09-25 11:39:48 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-12-15 09:43:26 :
Paulina ROSŁOŃ
2018-04-23 15:28:53 :
Paulina ROSŁOŃ
2018-04-23 15:32:35 :
Paulina ROSŁOŃ
2018-04-23 15:34:25 :
Paulina ROSŁOŃ
2018-04-23 15:35:44 :
Paulina ROSŁOŃ