Katedra Zarządzania Lotnictwem Cywilnym

Misją Katedry jest wsparcie rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce poprzez udział w tworzeniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu problematyki funkcjonowania organizacji lotnictwa cywilnego, kształcenie kadr na potrzeby tych organizacji i wychowywanie ich w poszanowaniu wartości takich jak: wiedza, jakość, bezpieczeństwo, zaufanie i reputacja, poprzez realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych, naukowych i eksperckich.

Do zasadniczych zadań Katedry należy:

a. w obszarze dydaktycznym: kreowanie efektywnych programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Lotnictwo oraz ich realizacja, osiąganie możliwie najwyższych rezultatów w zakresie jakości kształcenia na prowadzonym kierunku studiów.

b. w obszarze naukowym: uczestnictwo w rozwoju teorii zarządzania na potrzeby organizacji lotnictwa cywilnego, rozwój potencjału naukowego i dydaktycznego  kadry Katedry.

Władze Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym:

KIEROWNIK KATEDRY:
dr hab. Wiesław MARUD – profesor nadzwyczajny
tel. (+48) 261-813-226
budynek 22, pokój 117
e-mail: w.marud@akademia.mil.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:

prof. dr hab. Stefan ANTCZAK – profesor zwyczajny  
tel. (+48) 261-813-187
budynek 22, pokój 114
e-mail: s.antczak@akademia.mil.pl

dr hab. Ryszard BARTNIK – profesor nadzwyczajny
tel. (+48) 261-814-365
budynek 22, pokój 110
e-mail: r.bartnik@akademia.mil.pl

dr Małgorzata LASOTA – adiunkt
tel. (+48) 261-813-787
budynek 22, pokój 127
e-mail: m.lasota@akademia.mil.pl  

dr hab. Piotr MAKOWSKI – profesor nadzwyczajny
tel. (+48) 261-813-243
budynek 22, pokój 113
e-mail: p.makowski@akademia.mil.pl

dr Telesfor Marek MARKIEWICZ – adiunkt
tel. (+48) 261-813-193
budynek 22, pokój 128
e-mail: m.t.markiewicz@akademia.mil.pl

dr Zbigniew SIEMIENIEC – adiunkt
tel. (+48) 261-813-193
budynek 22, pokój 128
e-mail: z.siemieniec@akademia.mil.pl

prof. dr hab. Stanisław ZAJAS – profesor zwyczajny  
tel. (+48) 261-813-349
budynek 22, pokój 115
e-mail: s.zajas@akademia.mil.pl

płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI – profesor nadzwyczajny
tel. (+48) 261-813-352
budynek 94, pokój 121A
e-mail: t-zielinski@akademia.mil.pl

dr Agnieszka WILCZYŃSKA – adiunkt
tel. (+48) 261-813-787
budynek 22, pokój 127
e-mail: a.wilczynska@akademia.mil.pl

Informację wytworzył:
Wiesław Marud
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2016-12-14
Data ostatniej zmiany:
2017-04-21
Data dodania i edycji:
2016-10-05 20:52:38 :
Monika Lewińska
2016-10-27 12:14:25 :
Jagoda Gawliczek
2016-10-27 12:16:19 :
Jagoda Gawliczek
2016-12-14 10:26:43 :
Weronika Kukla
2017-04-21 11:17:17 :
Weronika Kukla