Informacje o Studiach Doktoranckich

Studia doktoranckie Wydziału Zarządzania i Dowodzenia trwają cztery lata i są prowadzone jako studia stacjonarne (realizowane w dni robocze) i niestacjonarne (realizowane w czasie comiesięcznych trzydniowych – piątek, sobota, niedziela – zjazdów). Studia stacjonarne są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne są odpłatne.

Program studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania i Dowodzenia obejmuje bloki zajęć obowiązkowych i fakultatywnych oraz praktyki zawodowe. Poprzez udział w zajęciach objętych programem studiów doktorant rozwija swoje kwalifikacje naukowe – przygotowujące do działalności badawczej oraz dydaktyczne – przygotowujące do zawodu nauczyciela akademickiego.

Stopień naukowy doktora, uzyskany w ramach studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, jest istotnym argumentem w ubieganiu się o zatrudnienie w ośrodkach edukacyjnych i badawczych oraz wojskowych i cywilnych instytucjach systemu obronnego państwa. 

 

Informację wytworzył:
Ryszard BARTNIK
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Paulina ROSŁOŃ
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18
Data dodania i edycji:
2016-12-22 09:10:58 :
Paulina Rosłoń
2017-05-04 13:13:42 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-05-10 09:59:38 :
Paulina ROSŁOŃ
2017-08-18 10:45:50 :
Paulina ROSŁOŃ