Dziekan

Dostępne artykuły: 3

  • Tadeusz Zieliński

    Dziekan: płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI

  • Tomasz Jałowiec

    Prodziekan: płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC

  • Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Izabela HORZELA