Dziekan

Dostępne artykuły: 4

  • Tadeusz Zieliński

    Dziekan: płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI

  • Tomasz Jałowiec

    Prodziekan: płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC

  • dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull

    Prodziekan ds. naukowych: dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull

  • Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Izabela HORZELA