Trójstronne porozumienie naukowych ośrodków logistyki wojskowo-cywilnej

Porozumienie zostało podpisane 22 listopada w Akademii Sztuki Wojennej podczas sympozjum naukowego pt. „Rozwój systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, przez reprezentantów trzech wojskowo-cywilnych ośrodków naukowych: płk. dr. hab. Tadeusza Zielińskiego, dziekana WZiD ASzWoj, płk. dr. hab. Szymona Mitkowa, dziekana WL WAT oraz płk. dr. hab. inż. Tomasza Smala, dziekana WZ AWL.

„Rozwój systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”,

Przedmiotem porozumienia jest współpraca ośrodków naukowych w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, naukowych i dydaktycznych. – To pierwsze trójstronne porozumienie Uczelni zajmujących się wojskowymi i cywilnymi aspektami logistyki – podkreślał płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prodziekan WZiD ASzWoj. – Podjęta dzisiaj współpraca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmiotów wojskowych odpowiedzialnych za rozwój systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

„Rozwój systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”,

Drugim, niezwykle istotnym elementem sympozjum zorganizowanego przez Instytut Logistyki WZiD ASzWoj było podpisanie deklaracji współpracy w celu opracowania publikacji w formie raportu pt.: „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. Sygnatariuszami deklaracji zostali ww. reprezentanci trzech wydziałów oraz Szef Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP, płk dr inż. Robert Woźniak. W przyszłości planowane jest rozszerzenie składu podmiotów zaangażowanych w opracowanie raportu, który zostanie opublikowany w II kwartale 2019 roku.

* * *

W trakcie sympozjum naukowego poruszono najistotniejsze zagadnienia związane z kierunkami rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP (płk dr inż. Robert Woźniak). Przedstawione zostały również założenia efektywnego rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP (płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj) oraz szanse i zagrożenia związane  z tym procesem (płk dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. AWL). Na zakończenie debaty, poruszono problem przygotowania kadr w grupie osobowej logistyki (płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT).

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Monika Lewińska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2017-11-22
Data ostatniej zmiany:
2017-11-22
Data dodania i edycji:
2017-11-22 14:57:05 :
Weronika Kukla
2017-11-22 15:04:09 :
Weronika Kukla