Trwa rekrutacja do kolejnej edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej"

Przemysł zbrojeniowy jest uznawany za jeden z najważniejszych filarów gospodarki, a to z kolei stawia bardzo wysokie wymagania odnośnie do jakości oferowanych produktów i usług. Osiągnięcie satysfakcjonujących wyników jest swoistą hybrydą, na którą składają się potencjały: produkcyjny, technologiczny, ekonomiczny, intelektualny, ludzki itd. Studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” dzięki interdyscyplinarnemu programowi kształcenia oraz innowacyjnym formom prowadzenia zajęć wszechstronnie przygotują uczestników do pracy w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, jak również w instytucjach resortu obrony narodowej.

WYKŁADOWCY

Studia podyplomowe są zorganizowane i prowadzone przez kadrę Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz ekspertów m.in. z Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON, Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT oraz modelowego przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ideę utworzenia i prowadzenia tego kierunku studiów aktywnie wspiera także Ministerstwo Obrony Narodowej.

PRZEDMIOTY

Wśród przedmiotów ujętych w programie kształcenia znajdą się m.in.:

 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym,
 • Zarządzanie procesami,
 • System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej,
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa,
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania,
 • Polityka zbrojeniowa,
 • Pozyskiwanie sprzętu wojskowego,
 • Strategie sprzedażowe,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Psychologia osiągnięć,
 • Menager jakości.

Zagadnienia zaplanowane do realizacji w ramach wskazanych przedmiotów stanowią kompleksową ofertę dydaktyczną, z której skorzystać mogą absolwenci różnych kierunków studiów, posiadających zróżnicowane doświadczenie zawodowe.

ZAKŁADANE CELE

Absolwent kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” będzie przygotowany (w teorii i w praktyce) do pełnienia funkcji koordynacyjnych i analitycznych w jednostkach biznesowych oraz publicznych. Dzięki umiejętnościom rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej, absolwent będzie zdolny do podejmowania kluczowych decyzji zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu czy wojny.

Absolwenci podyplomowych studiów „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” otrzymają świadectwo ukończenia studiów, wydane przez WZiD ASzWoj oraz certyfikat Menadżera jakości - przedstawiciel ds. GQA, wydane przez CCJ WLO WAT.

Realizacja zamierzeń dydaktycznych w ramach wskazanego kierunku umożliwi firmom i instytucjom pozyskiwanie odpowiednio wyszkolonych pracowników, będących specjalistami z zakresu przemysłu obronnego i bezpieczeństwa państwa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Harmonogram rekrutacji

 • aktywacja internetowego systemu rejestracji – 11 grudnia 2017 r.,
 • ostatni dzień rejestracji elektronicznej kandydatów – 31 stycznia 2018 r.,
 • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów – 5-7 lutego 2018 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych na studia podyplomowe (na stronie internetowej WZiD) – 12 lutego 2018 r.

Przebieg rekrutacji

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od rejestracji on-line (PRZEJDŹ)

Następnie, kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (POBIERZ),
 • ankieta osobowa (POBIERZ),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia (może być potwierdzona kserokopia),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (na indywidualne konto kandydata wygenerowane po pomyślnym ukończeniu rejestracji elektronicznej),
 • dwie fotografie o wymiarze 3.5 x 4.5 cm.

Dokumenty na studia podyplomowe kandydat może złożyć osobiście w dziekanacie studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, al. gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, bud. 94 pok. 18, może także wysłać pocztą na powyższy adres.

Uwaga!
Ilość miejsc na studia jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów (dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane).

Dokumenty będą przyjmowane w dniach 5-7 lutego 2018 r. w godz. 9.00-15.00.


Informacje dodatkowe

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2017-12-11
Data ostatniej zmiany:
2018-02-01
Data dodania i edycji:
2017-12-11 06:56:07 :
Weronika Kukla
2018-01-02 09:05:42 :
Weronika Kukla
2018-01-02 09:09:08 :
Weronika Kukla
2018-01-02 09:11:23 :
Weronika Kukla
2018-02-01 13:36:26 :
Weronika Kukla