Public Management 2017 - podsumowanie

Nasza konferencja to doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń zarządzania organizacjami sektora publicznego, prywatnego i non profit, szczególnie tych, których dotyczą zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności – ocenił płk dr hab. Tadeusz Zieliński, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Celem konferencji było także przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych oraz integracja przedstawicieli nauki, biznesu i samorządowców.

Otwarcie Konferencji przez Dziekana WZiD - płk. dr. hab. Tadeusza Zielińskiego

W trakcie konferencji można było wysłuchać wielu ciekawych wystąpień przygotowanych przez zaproszonych gości z kraju i zagranicy oraz pracowników Akademii. Obrady prowadzone były w kilku równoległych sesjach tematycznych i objęły m.in. obszary: „Aktualne wyzwania zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”, „Różnorodność w obszarze zarządzania”, „Defense ond Secutity – many context”, „Zarządzanie , bezpieczeństwo, logistyka – wybrane zagadnienia”. Konferencję uświetnił także panel dotyczący perspektyw rozwoju sektora zbrojeniowego i relacji z interesariuszami, w którym głos zabrali eksperci na co dzień zajmujący się praktycznymi aspektami zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. Ten punkt programu wywołał szeroką dyskusję, dzięki której możliwe było wyartykułowanie głównych problemów, jakie pojawiają się w branży zbrojeniowej oraz szeregu rekomendacji.

Public Management 2017

Podczas konferencji odbyły się także warsztaty z zakresu budowania modelu komunikacji wewnętrznej w oparciu o zarządzanie przez wartości. Poruszane w trakcie warsztatów zagadnienia pozwoliły przybyłym gościom na praktyczne wdrożenie nowych rozwiązań związanych z komunikowaniem. – To pokazuje, że siła tej konferencji tkwi w integrowaniu naukowców i teoretyków oraz praktyków – mówi dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, prorektor ds. naukowych ASzWoj.

Public Management 2017

Współorganizatorami VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Public Management 2017 były następujące uczelnie wyższe: Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Aleksandras Stulginskis University Kaunas, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Główna Szkoła Handlowa w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, a głównymi współorganizatorami branżowym zostali Polska Grupa Zbrojeniowa S.A oraz Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.  

Wydarzenie objęte zostało patronatem Ministra Obrony Narodowej oraz Wojewody Mazowieckiego. Patronat medialny objęła „Polska-Zbrojna”. 

Pliki do pobrania:

Zobacz również:

Informację wytworzył:
dr Marlena Niemiec
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-11-08
Data ostatniej zmiany:
2017-11-16
Data dodania i edycji:
2017-11-08 12:04:20 :
Weronika Kukla
2017-11-08 12:05:37 :
Weronika Kukla
2017-11-08 12:11:01 :
Weronika Kukla
2017-11-10 22:59:49 :
Jakub Borucki
2017-11-10 23:09:55 :
Jakub Borucki
2017-11-11 07:49:35 :
Monika Lewińska
2017-11-12 19:04:32 :
Weronika Kukla
2017-11-12 19:05:48 :
Weronika Kukla
2017-11-16 22:15:47 :
Monika Lewińska