O kształceniu lotniczym w Akademii Sztuki Wojennej

Przybyłych gości reprezentujących organizacje i instytucje lotnicze oraz ośrodki kształcenia lotniczego przywitali dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. Tadeusz Zieliński oraz kierownik Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym WZiD dr hab. Telesfor Marek Markiewicz.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem honorowym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Występujący w imieniu prezesa zastępca dyrektora Departamentu Personelu Lotniczego ULC Bogusław Rak podkreślił znaczenie kształcenia profesjonalnych kadr dla rozwoju lotnictwa wobec rozwoju branży i zagrożenia brakami kadrowymi.

Problematyka konferencji była podzielona na trzy panele tematyczne. Pierwszy panel, którego moderatorem był dr hab. Ryszard Bartnik (Wydział Zarządzania i Dowodzenia), dotyczył funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego w systemie obronnym państwa. W tej części konferencji swoje rozważania na temat stanu i perspektyw rozwoju lotnictwa cywilnego i państwowego przedstawili: płk dr inż. Adam Wetoszka (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych), mgr Grzegorz Brychczyński (niezależny ekspert lotniczy), mgr Wioletta Zawodnik (Urząd Lotnictwa Cywilnego), mec. Jadwiga Stryczyńska oraz płk dypl. pil. Cezary Wasser (Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP).

W drugim panelu, moderowanym przez prof. dr hab. Stanisława Zajasa (Wydział Zarządzania i Dowodzenia), wskazane zostały potrzeby i wymagania kształcenia i doskonalenia kadr dla lotnictwa cywilnego i państwowego. Referaty w ramach tego panelu wygłosili: dr hab. Adam Radomyski (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych), dr hab. Andrzej Fellner (Politechnika Śląska), dr hab. Telesfor Marek Markiewicz (Wydział Zarządzania i Dowodzenia) oraz mgr Dariusz Tatarowski (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe).

Trzeci panel konferencji dotyczący możliwości kształcenia kadr dla lotnictwa cywilnego i państwowego moderował dr hab. Telesfor Marek Markiewicz (Wydział Zarządzania i Dowodzenia). O potencjalnych kierunkach doskonalenia kształcenia kadr lotniczych swoje wystąpienia przedstawili: r.pr. Marcin Rodek, r.pr. Ryszard Kędzia, mgr Hanna Dzido (Urząd Lotnictwa Cywilnego) oraz przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia: dr Małgorzata Lasota, dr Agnieszka Wilczyńska-Strawa, dr Władysław Leśnikowski oraz mgr Bartosz Fibingier.

Podsumowując całość problematyki konferencji dr hab. Telesfor Marek Markiewicz przytoczył cytat z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, a następnie parafrazując tą myśl stwierdził: takie będzie polskie lotnictwo, jakie jego kadr kształcenie.

W wystąpieniu kończącym konferencję dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. Tadeusz Zieliński podkreślił, że fundamentem właściwego funkcjonowania wszystkich podmiotów lotniczych jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia kadr.

W wydarzeniu udział wzięli studenci kierunku "lotnictwo" Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Uczestniczący w konferencji pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych gen. dyw. w st. spocz. pil. Henryk Pietrzak skierował swe słowa właśnie do młodzieży, żeby realizowali zawody lotnicze z pasją, która daje gwarancję realizacji swej pracy w sposób profesjonalny i bezpieczny.

Konferencja będzie miała charakter cykliczny. Założenia przyszłorocznej edycji konferencji będą wpisywać się w obchody stulecia lotnictwa polskiego.

tekst: dr Agnieszka Wilczyńska-Strawa

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Agnieszka Wilczyńska-Strawa
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2017-11-24
Data ostatniej zmiany:
2017-11-25
Data dodania i edycji:
2017-11-24 12:23:02 :
Jakub Borucki
2017-11-24 13:13:40 :
Jakub Borucki
2017-11-24 13:14:48 :
Jakub Borucki
2017-11-24 14:13:34 :
Jakub Borucki
2017-11-24 14:57:26 :
Monika Lewińska
2017-11-25 12:23:12 :
Jakub Borucki