O doświadczeniach z misji i operacji pokojowych ONZ - relacja z konferencji

Przedsięwzięcie naukowe zgromadziło wielu naukowców oraz uczestników misji zagranicznych. W Kielcach spotkali się przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, a także dowództw i jednostek wojskowych. Wśród uczestników konferencji znaleźli się kadra i pracownicy Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz kadra Wydziału Wojskowego.

O doświadczeniach z misji i operacji pokojowych ONZ - relacja z konferencji

Celem konferencji było przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym misji i operacji pokojowych organizowanych i prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w aspekcie udziału w nich żołnierzy Wojska Polskiego, a także wymiana poglądów dotyczących skuteczności przedsięwzięć realizowanych w ramach misji i operacji pokojowych w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego.

Konferencja składała się z dwóch paneli tematycznych. Pierwszy panel dotyczył doświadczeń  z udziału rodzajów wojsk w misjach i operacjach pokojowych. Panel ten poprowadzony został przez dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk. dr. hab. Tadeusza ZIELIŃSKIEGO oraz prodziekana Wydziału Wojskowego – płk. dr. hab. Leszka ELAKA. W tej sesji swój referat pt. "Zabezpieczenie logistyczne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji ONZ w Republice Czadu – doświadczenia i wnioski" wygłosił ppłk dr inż. Dariusz GRALA – pracownik Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.

O doświadczeniach z misji i operacji pokojowych ONZ - relacja z konferencji

Panel drugi poprowadził płk dr hab. Piotr MALINOWSKI z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wraz z ppłk. dr. inż. Arturem MICHALAKIEM z Wydziału Wojskowego. Tematem przewodnim tej sesji był wpływ doświadczeń z misji i operacji poza granicami państwa na rozwój Wojska Polskiego. W tej części również nie mogło zabraknąć przedstawicieli Akademii Sztuki Wojennej – swoje wystąpienie pt. ,,Umiejętność wykorzystania doświadczeń przez Siły Zbrojne RP z udziału ich przedstawicieli w misjach ONZ i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie i Afryce na przełomie XX w. i XXI w.– refleksje i spostrzeżenia’’ wygłosił ppłk dypl. Marek GRYGA z Wydziału Wojskowego.

O doświadczeniach z misji i operacji pokojowych ONZ - relacja z konferencji

Na zakończenie konferencji Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych – płk Paweł CHABIELSKI podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie konferencji, szczególnie mgr Paulinie ROSŁOŃ, doktorantce Wydziału Zarządzania i Dowodzenia – przewodniczącej komitetu organizacyjnego konferencji oraz ppłk. Marcinowi MATCZAKOWI – szefowi Wydziału Szkolenia Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych za duży wkład pracy, który przez ostatnie miesiące włożyli w zorganizowanie przedsięwzięcia.

O doświadczeniach z misji i operacji pokojowych ONZ - relacja z konferencji

Konferencja zebrała bardzo dobre opinie w środowisku naukowym. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych – generał broni dr Sławomir WOJCIECHOWSKI, który był członkiem komitetu honorowego konferencji, zauważył, że takie konferencje powinny odbywać się cyklicznie, aby zebrać jak najwięcej doświadczeń, z których później można będzie wyciągać wnioski, ważne dla lepszego przygotowania kolejnych kontyngentów wojskowych do realizacji zadań w misjach zagranicznych.

O doświadczeniach z misji i operacji pokojowych ONZ - relacja z konferencji

Zdjęcia: por Katarzyna RZADKOWSKA (CPdMZ)

Informację wytworzył:
Paulina Rosłoń
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2018-06-05
Data ostatniej zmiany:
2018-06-05
Data dodania i edycji:
2018-06-05 11:36:44 :
Weronika Kukla