Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” (1.02.2018 r.)

Osoby wstępnie zakwalifikowane proszone są o dostarczenie osobiście bądź drogą pocztową następujących dokumentów:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (POBIERZ), 
  • ankieta osobowa (POBIERZ),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia (może być potwierdzona kserokopia),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (na indywidualne konto kandydata wygenerowane po pomyślnym ukończeniu rejestracji elektronicznej),
  • dwie fotografie o wymiarze 3.5 x 4.5 cm.

Dokumenty na studia podyplomowe kandydat może złożyć osobiście w dziekanacie studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, al. gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, bud. 94 pok. 18, może także wysłać pocztą na powyższy adres.

Dokumenty należy złożyć do dnia 7 lutego br. W przypadku dokumentów wysłanych drogą pocztową decydująca jest data nadania.

Informacja o przyjętych na studia będzie zamieszczona na stronie WZiD w dniu 12 lutego.

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
J. Kisiel
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2018-02-01
Data ostatniej zmiany:
2018-02-16
Data dodania i edycji:
2018-02-01 13:32:43 :
Weronika Kukla
2018-02-01 13:37:02 :
Weronika Kukla
2018-02-16 08:20:10 :
Weronika Kukla