Informacja dla żołnierzy zawodowych zakwalifikowanych na studia w WZiD

 • inauguracja studiów: 03.02.2018 r., godz. 08.00, budynek nr 94, sala 118,
 • spotkanie organizacyjne: 03.02.2018 r., godz. 08.45, budynek nr 94, sala 118,
 • zakwaterowanie, wyżywienie oraz odbiór przepustek 03.02.2018 r. od godziny 7.00 budynek nr 4 (biuro przepustek).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ankieta osobowa – POBIERZ,
 • dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych I stopnia oraz jego kopię celem poświadczenia przez uczelnię jej zgodności z oryginałem, w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą – kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną notarialnie,
 • 1 fotografia formatu 35x45 mm,
 • kandydaci na studia II stopnia składają suplement do dyplomu z wyliczoną średnią ukończenia studiów (jeśli w suplemencie brak jest wyliczonej średniej – zaświadczenie z uczelni),
 • dodatkowo do dn. 03.02.2018 należy przesłać na adres: k.chylinska@akademia.mil.pl wersję elektroniczną zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (tzw. „zdjęcie legitymacyjne” lub „do dowodu osobistego).

KONTAKT:

INFORMACJE DODATKOWE:

Żołnierze uczestniczący w kształceniu na studiach II stopnia, Wydział Zarządzania i Dowodzenia - zakwaterowanie w internacie nr  4 (budynek nr 46), tel.  do recepcji – 261 814 193. Istnieje możliwość zakwaterowania od dnia 2.02.2018 roku, od godziny 18.00.

Wjazd na teren Akademii w dniu 2.02.2018 roku odbywać się będzie na podstawie wykazu imiennego.

Pobieranie przepustek/kart żywieniowych - Biuro Przepustek, dnia 3.02.2018 roku,od godz. 6.00.

W dniu 03.02.2018 r. prowiantowani są wszyscy uczestnicy (uwaga dla osób, które zamieszkują w Warszawie: zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką” pełne bezpłatne wyżywienie przysługuje żołnierzom, którzy nie zamieszkują w Warszawie).


Pliki do pobrania:

 • PLAN ZAJĘĆ DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
  Plik Zarządzanie i Dowodzenie MON - plan zajęć.pdf , waga pliku: [260 KB] , [STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, Kierunek: Zarządzanie i Dowodzenie, semestr 1 Letni]
Informację wytworzył:
Małgorzata Grzymkowska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2018-01-09
Data ostatniej zmiany:
2018-03-06
Data dodania i edycji:
2018-01-09 15:05:16 :
Weronika Kukla
2018-01-25 09:42:47 :
Weronika Kukla
2018-01-31 11:55:00 :
Weronika Kukla
2018-03-06 08:39:23 :
Weronika Kukla