Informacja dla żołnierzy zawodowych zakwalifikowanych na studia w WZiD

  • inauguracja studiów: 03.02.2018 r., godz. 08.00, budynek nr 94, sala 118,
  • spotkanie organizacyjne: 03.02.2018 r., godz. 08.45, budynek nr 94, sala 118,
  • zakwaterowanie, wyżywienie oraz odbiór przepustek 03.02.2018 r. od godziny 7.00 budynek nr 4 (biuro przepustek).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • ankieta osobowa – POBIERZ,
  • dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych I stopnia oraz jego kopię celem poświadczenia przez uczelnię jej zgodności z oryginałem, w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą – kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną notarialnie,
  • 1 fotografia formatu 35x45 mm,
  • kandydaci na studia II stopnia składają suplement do dyplomu z wyliczoną średnią ukończenia studiów (jeśli w suplemencie brak jest wyliczonej średniej – zaświadczenie z uczelni),
  • dodatkowo do dn. 03.02.2018 należy przesłać na adres: k.chylinska@akademia.mil.pl wersję elektroniczną zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (tzw. „zdjęcie legitymacyjne” lub „do dowodu osobistego).

KONTAKT:

INFORMACJE DODATKOWE:

W dniu 03.02.2018 r. prowiantowani są wszyscy uczestnicy (uwaga dla osób, które zamieszkują w Warszawie: zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką” pełne bezpłatne wyżywienie przysługuje żołnierzom, którzy nie zamieszkują w Warszawie).


Informację wytworzył:
Małgorzata Grzymkowska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2018-01-09
Data ostatniej zmiany:
2018-01-09
Data dodania i edycji:
2018-01-09 15:05:16 :
Weronika Kukla