"Dzień Interesariuszy Wewnętrznych" w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia

Dzień Interesariuszy Wewnętrznych - wręczenie certyfikatów
Celem spotkania było przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji w kierunku doskonalenia przyszłych programów kształcenia oraz planów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich prowadzonych w WZiD. W obradach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Wydziału Wojskowego, Studium Języków Obcych, Wydziału Organizacji Studiów, Studium Wychowania Fizycznego oraz Samorządu Studenckiego.

  

Wymiana poglądów i ożywiona dyskusja wniosły wiele innowacyjnych pomysłów i treści, które zostaną wykorzystane w przyszłych planach i programach kształcenia. Kolejnym etapem pracy będą spotkania Rad Programowych z Interesariuszami Zewnętrznymi w celu dostosowania programów kształcenia do potrzeb studentów i wymagającego rynku pracy.

 

Opracowanie i zdjęcia: dr Małgorzata Lasota

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Małgorzata Lasota
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2018-04-12
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17
Data dodania i edycji:
2018-04-12 10:50:34 :
Weronika Kukla
2018-04-12 10:54:17 :
Weronika Kukla
2018-04-17 08:19:26 :
Weronika Kukla